Van harte welkom op de website van onze parochie!

Wilt u een pastor spreken? Klik dan hier. Klik hier voor contact met het parochiesecretariaat.

 

 

 

Noodfonds ingesteld

De parochie heeft samen met de PKN-gemeente in Groesbeek en de wethouder sociale zaken van de gemeente Berg en Dal het initiatief genomen tot een ‘Noodfonds’, met name in verband met de hogere energielasten en inflatie.

Dit Noodfonds is bedoeld om mensen te steunen, die voor de bestaande regelingen niet in aanmerking komen of daar niet genoeg aan hebben.

De kerken hebben zelf geen taak in het beoordelen van de aanvragen. De aanvragen komen binnen via hulpverleners die toetsen of en wanneer iemand voor het Noodfonds in aanmerking komt. Het gaat om aanvragen van medeburgers in de gemeente Berg en Dal.

Daarvoor is een bankrekening ingericht waaraan men kan doneren. Om te beginnen stort de gemeente Berg en Dal daarin 10.000 euro, en wij roepen iedereen, die daarvoor de middelen heeft en daartoe bereid is, op, om hieraan bij te dragen.

Deze rekening is alleen bedoeld voor het Noodfonds en zal worden beheerd door de penningmeester van onze parochie. Dat betekent niet anders dan het bijhouden van de inkomsten en het uitbetalen aan hen die naar het Noodfonds zijn verwezen. De rekening kan nooit negatief worden, maar bij een naderend tekort wordt overlegd met de wethouder.

Het rekeningnummer en adres: NL49 INGB 0000995231 t.n.v. Noodfonds RK kerkbestuur HH Cosmas en Damianus.

 

Minimusical De Goede Herder groot succes

Met veel spanning hadden ze er naar uitgekeken: zaterdag 10 december om 18:30u was het zover. Eindelijk konden de 28 kinderen van verschillende basisscholen uit Groesbeek laten zien waar ze zo hard voor geoefend hadden! De voorstelling van minimusical De Goede Herder ging beginnen! En het was een groot succes! Met veel enthousiasme werd er onder de bezielende leiding van Pieter Geijsberts gezongen en gespeeld. De oude herder Tobias was op zoek naar een herder voor zijn kudde. Vele vreemde sollicitanten kwamen langs: de deftige meneer bleek erg gemeen te zijn, rovers stalen de bril van de neus van die arme Tobias, de deftige dames knepen hun neus dicht voor de schapen. Maar uiteindelijk kwam het helemaal goed: Alex, de kleinzoon van Tobias, kon de kudde van hem overnemen! De minimusical werd georganiseerd door pastor Joke Huisintveld van de H.H. Cosmas en Damianusparochie. Pieter Geijsberts schreef het verhaal en de liedjes.

 

Vieringen RK Kerk in De Sleutel te Breedeweg

In de komende periode zullen de heilige missen en communievieringen in Breedeweg plaatsvinden in gebouw De Sleutel.

De CV-ketels van de Sint-Antoniuskerk zijn namelijk afgekeurd bij een inspectie en mogen niet meer aangezet worden.

Hierdoor is het in de winterperiode erg koud in de kerk.

Zondag 4 december is om 9.30 uur de eerste viering in De Sleutel. Iedereen is van harte welkom!

Voor het overzicht van alle vieringen: zie Agenda.

 

Gebouwenplan

De Cosmas en Damianus parochie van Groesbeek wil een levendige parochie blijven, die met enthousiasme de blijde boodschap van Jezus Christus uitdraagt. Daarvoor is een gezonde financiële basis nodig. Aangezien die financiële basis de afgelopen jaren flink is verzwakt, is het nodig om fors te bezuinigen.

Daarom heeft het parochiebestuur besloten om de Sint-Antoniuskerk in Breedeweg per 1 januari 2024 aan de eredienst te onttrekken. Daarnaast wordt het verenigingsgebouw De Sleutel verkocht.

Uitgebreidere informatie is te vinden in het gebouwenplan. Dit plan is op 8 november gepresenteerd aan de parochianen. Tijdens deze presentatie zijn de parochianen uitgenodigd om ideeën aan te dragen ten aanzien van de voortzetting van het gelovig leven.

Het gebouwenplan en de presentatie vindt u hieronder. Wij horen graag uw ideeën en tips. Die kunt u doorgeven via het contactformulier.

www.parochiegroesbeek.nl/uploads/files/gebouwenplanCDextern0210202.pdf
www.parochiegroesbeek.nl/uploads/files/Gebouwenplan.pdf

Nieuws uit de parochie

Nieuws vanuit parochie

Nieuws vanuit parochie

Het nieuws vanuit de parochie.

Nieuws vanuit bestuur en team

Nieuws vanuit bestuur en team

Al het nieuws vanuit het bestuur en het team. 

Nieuws uit Dekenaat, Bisdom, Wereldkerk

Nieuws uit Dekenaat, Bisdom, Wereldkerk

Lees hier de woorden ter bemoediging.