Van harte welkom op de website van onze parochie!

Wilt u een pastor spreken? Klik dan hier. Klik hier voor contact met het parochiesecretariaat.

De dag van Cosmas en Damianus, onze patroonheiligen, valt op 26 september.

Daarom openen wij rond die datum altijd het pastoraal jaar met een feestelijke viering.

Dit jaar is dat op 24 september om 10.00 uur in de Cosmas en Damianuskerk.

Er zijn een kinderwoorddienst en kindercrèche. Wij nodigen u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn!

Voor meer informatie over onze patroonheiligen, klik hier (pag. 24).

Antoine van der Meer - Eigen werk
Gewelfschildering Maria met Jezus en Cosmas en Damianus in de Martinikerk in Groningen

 

FAMILIEPASTORAAT EN VOORBEREIDING OP DE

EERSTE HEILIGE COMMUNIE EN VORMSEL

Beste ouders/verzorgers,

Samen met jonge gezinnen uit Groesbeek hebben we nagedacht over onze droom voor de parochie in Groesbeek. Bijvoorbeeld, dat we in alle openheid over het geloof kunnen spreken met elkaar, ook over moeilijke onderwerpen. Dat we niemand willen buitensluiten en willen zorgen voor elkaar. Dat we écht samen kerk zijn als we er ons samen voor inzetten en ons voortdurend openstellen voor de veranderingen in de maatschappij.

Klik hier als je meer over die droom wil lezen!

Onze wens is, dat gezinnen van jong tot oud zich fijn voelen in de kerk en daar graag komen om verschillende redenen. Dat betekent, dat we de gezinsvieringen en de voorbereiding voor de Eerste Heilige Communie en het Vormsel anders gaan invullen. En dat we graag iets willen bieden voor alle kinderen van groep 1 t/m 8!

Klik hier voor groep 1 t/m 3. Klik hier voor groep 4. Klik hier voor groep 5 en 6. Klik hier voor groep 7 en 8. Allemaal van harte welkom!

De werkgroep familiepastoraat

 

Noodfonds ingesteld

De parochie heeft samen met de PKN-gemeente in Groesbeek en de wethouder sociale zaken van de gemeente Berg en Dal het initiatief genomen tot een ‘Noodfonds’, met name in verband met de hogere energielasten en inflatie.

Dit Noodfonds is bedoeld om mensen te steunen, die voor de bestaande regelingen niet in aanmerking komen of daar niet genoeg aan hebben.

De kerken hebben zelf geen taak in het beoordelen van de aanvragen. De aanvragen komen binnen via hulpverleners die toetsen of en wanneer iemand voor het Noodfonds in aanmerking komt. Het gaat om aanvragen van medeburgers in de gemeente Berg en Dal.

Daarvoor is een bankrekening ingericht waaraan men kan doneren. Om te beginnen stort de gemeente Berg en Dal daarin 10.000 euro, en wij roepen iedereen, die daarvoor de middelen heeft en daartoe bereid is, op, om hieraan bij te dragen.

Deze rekening is alleen bedoeld voor het Noodfonds en zal worden beheerd door de penningmeester van onze parochie. Dat betekent niet anders dan het bijhouden van de inkomsten en het uitbetalen aan hen die naar het Noodfonds zijn verwezen. De rekening kan nooit negatief worden, maar bij een naderend tekort wordt overlegd met de wethouder.

Het rekeningnummer en adres: NL49 INGB 0000995231 t.n.v. Noodfonds RK kerkbestuur HH Cosmas en Damianus.

Nieuws uit de parochie

Nieuws vanuit parochie

Nieuws vanuit parochie

Het nieuws vanuit de parochie.

Nieuws vanuit bestuur en team

Nieuws vanuit bestuur en team

Al het nieuws vanuit het bestuur en het team. 

Nieuws uit Dekenaat, Bisdom, Wereldkerk

Nieuws uit Dekenaat, Bisdom, Wereldkerk

Lees hier de woorden ter bemoediging.