Van harte welkom op de website van onze parochie!

Wilt u een pastor spreken? Klik dan hier. Klik hier voor contact met het parochiesecretariaat.

 

Droevig bericht over Pierre Ronden

Wij ontvingen het droevige bericht dat Pierre Ronden, de trouwe en dienstbare koster van de St. Antoniuskerk in Breedeweg, is overleden.
Sinds de nacht van 30 november op 1 december was hij vermist. Gisteren is zijn lichaam gevonden.
Onze gedachten gaan nu eerst uit naar zijn nabestaanden, zijn vrouw Ayten, kinderen, kleinkinderen en verdere familie.
Wij bidden voor hen. Dat zij in de komende tijd een weg mogen vinden om met het verlies van Pierre om te kunnen gaan.
Voor Pierre bidden wij, dat hij rust en vrede mag vinden bij de Heer, onze God.
Maandag 11 december om 10.30 uur is zijn uitvaartdienst in de kerk van de Breedeweg.

Namens het parochiebestuur en pastoraal team,

Aloys van Velthoven, pastoor

 

 

Noodfonds ingesteld

De parochie heeft samen met de PKN-gemeente in Groesbeek en de wethouder sociale zaken van de gemeente Berg en Dal het initiatief genomen tot een ‘Noodfonds’, met name in verband met de hogere energielasten en inflatie.

Dit Noodfonds is bedoeld om mensen te steunen, die voor de bestaande regelingen niet in aanmerking komen of daar niet genoeg aan hebben.

De kerken hebben zelf geen taak in het beoordelen van de aanvragen. De aanvragen komen binnen via hulpverleners die toetsen of en wanneer iemand voor het Noodfonds in aanmerking komt. Het gaat om aanvragen van medeburgers in de gemeente Berg en Dal.

Daarvoor is een bankrekening ingericht waaraan men kan doneren. Om te beginnen stort de gemeente Berg en Dal daarin 10.000 euro, en wij roepen iedereen, die daarvoor de middelen heeft en daartoe bereid is, op, om hieraan bij te dragen.

Deze rekening is alleen bedoeld voor het Noodfonds en zal worden beheerd door de penningmeester van onze parochie. Dat betekent niet anders dan het bijhouden van de inkomsten en het uitbetalen aan hen die naar het Noodfonds zijn verwezen. De rekening kan nooit negatief worden, maar bij een naderend tekort wordt overlegd met de wethouder.

Het rekeningnummer en adres: NL49 INGB 0000995231 t.n.v. Noodfonds RK kerkbestuur HH Cosmas en Damianus.

Nieuws uit de parochie

Nieuws vanuit parochie

Nieuws vanuit parochie

Het nieuws vanuit de parochie.

Nieuws vanuit bestuur en team

Nieuws vanuit bestuur en team

Al het nieuws vanuit het bestuur en het team. 

Nieuws uit Dekenaat, Bisdom, Wereldkerk

Nieuws uit Dekenaat, Bisdom, Wereldkerk

Lees hier de woorden ter bemoediging.