Van harte welkom op de website van onze parochie!

Wilt u een pastor spreken? Klik dan hier. Klik hier voor contact met het parochiesecretariaat.

 


Afbeelding van freepik.com: blok-van-licht-in-de-natuur_67412758.htm

 

 

 

 

Bedevaart naar Beauraing, België, 25 t/m 28 mei 2024

Afbeelding met buitenshuis, beeldhouwwerk, plant, gebouw

Automatisch gegenereerde beschrijving

De vierdaagse bedevaart van NBC Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch is van 25 t/m 28 mei 2024 met begeleiding van een priester. Er is goede medische begeleiding aanwezig. Programma: dagelijks H. Mis, lof en de persoonlijke zegen met het H. Sacrament, rozenhoedje, bezoek Mariaal museum, ontspanningsavonden, vespers, DVD over Beauraing, stille aanbidding, Mariawake met handoplegging, stille aanbidding, graven van alle vijf zieners bezoeken. De bedevaart van 25 t/m 28 mei 2024 heeft de opstapplaatsen Mill, Helmond (bij voldoende pelgrims) en Eersel.

Reissom vanaf € 340,- p.p..

Info bij het pelgrimssecretariaat, dhr H. Kuijs, Westerveldlaan 6, 5345 EM Oss, 06-83255111, website http://nbcpromaria.weebly.com/

Klik hier voor meer info.

 

 

Dag Datum Tijd Locatie Voorganger Koor Informatie
WEEK VAN ZATERDAG 23 T/M VRIJDAG 29 MAART 2024 Palmzondag
Zaterdag 23-3-24 17.00 De Meent J. Huisintveld   WoCo
    19.00 Kloostertuin J. Huisintveld   WoCo
Zondag 24-3-24 10.00 C&D J. Huisintveld Mikado Gezinsviering, WoCo met koffie
Maandag 25-3-24 19.00 C&D P. Pot   Boeteviering
Donderdag 28-3-24 19.00 C&D J. Miltenburg, P. Pot en J. Huisintveld HSB Witte Donderdag, H. Mis
Vrijdag 29-3-24 15.00 C&D J. Huisintveld en P. Pot   Goede Vrijdag Kruisweg, aansluitend in- en uitloopmeditatie en:
    21.00 C&D J. Huisintveld HSB Muzikale Goede Vrijdag overweging
WEEK VAN ZATERDAG 30 MAART T/M VRIJDAG 5 APRIL 2024 Paaszondag
Zaterdag 30-3-24 17.00 De Meent P. Pot   Paasviering, WoCo
    18.30 C&D J. Huisintveld Mikado Paasviering met gezinnen, WoCo
    21.00 C&D P. Pot en F. Kuster HSB Paaswake, H. Mis
Zondag 31-3-24 10.00 C&D P. Pot en F. Kuster Projectkoor 1e Paasdag, H. Mis
Maandag 1-4-24 10.00 C&D J. Huisintveld   2e Paasdag, WoCo
Dinsdag 2-4-24 14.00 C&D J. van Rooij   Ziekendienst
Vrijdag 5-4-24 19.00 Kloostertuin A. van Velthoven   H. Mis
    19.30 C&D J. van Rooij   Meditatie
WEEK VAN ZATERDAG 6 T/M VRIJDAG 12 APRIL 2024 2e zondag van Pasen
Zaterdag 6-4-24 17.00 De Meent A. van Velthoven   H. Mis
    19.00 Kloostertuin H. Rikhof   H. Mis
Zondag 7-4-24 10.00 C&D P. Pot   WoCo

HSB = koor Horst Sion Breedeweg

 

 

Informatie over de Goede Week en Pasen

Wil je meer weten over de Goede Week en Pasen? Lees dan hier verder.

 

 

Pastoor Aloys van Velthoven dankt iedereen voor de vele kaarten en cadeaus die hij mocht ontvangen!

 

Beste parochianen,

Zoals u wellicht gehoord hebt, is onze pastoor Aloys van Velthoven ten val gekomen met zijn fiets. Dat is vorige week woensdagavond, na de Aswoensdagviering, gebeurd op de Sionsweg in Nijmegen. De elektriciteit van zijn e-bike stond uit, hij fietste op ‘gewone’ snelheid. Een oplettende voorbijganger zag hem liggen en heeft 1-1-2 gebeld. Aloys is vervolgens naar het Radboud-ziekenhuis gebracht, waar hij twee dagen voor observatie en onderzoek is gebleven.

Hij heeft een hersenschudding, een gehavend gezicht, erg pijnlijke ribben, en is af en toe misselijk. Hij heeft het advies gekregen om een enkele weken rust te nemen, en zijn lichaam vraagt daar ook om, zo vertelde hij. De vieringen van de komende weken worden door pastoraal werkster Joke Huisintveld en mij overgenomen. En voor overige pastorale werkzaamheden of vragen kunt u ook bij ons terecht. We willen Aloys graag ontlasten.

Hij vindt het vast leuk om kaartjes te ontvangen.
Zijn adres is: Klooster Brakkenstein, Heyendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen.

Laten we bidden voor een voorspoedig herstel van Aloys.

Vriendelijke groet, mede namens collega Joke,
Peter Pot, pastor/diaken

 

Graag stellen we u voor aan onze nieuwe collega. Zijn grootste kwaliteit is schijnheiligheid! 😉

 

Actie Kerkbalans in Groesbeek

Ook in onze parochie is de Actie Kerkbalans 2024 van start gegaan. Zie foto. Om de pastorale activiteiten te kunnen uitvoeren en om de kerk te onderhouden, vraagt de parochie jaarlijks een financiële bijdrage. Pastoor Aloys van Velthoven, diaken Peter Pot en pastoraal werkster Joke Huisintveld zijn steeds beschikbaar voor een gesprek. Ook verzorgen zij wekelijks vieringen, waarin mensen inspiratie en rust vinden. Verder zijn er tal van activiteiten voor kinderen en jongeren. U kunt uw Kerkbijdrage overmaken naar rekeningnummer NL 86 RABO 0117 4059 49 t.n.v. Parochie H.H. Cosmas en Damianus. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Hier vindt u de volledige brief over de kerkbijdrage 2024.

 

Afscheid van de St. Antoniuskerk

 

Foto’s: Peter Hendriks

Afbeelding met kleding, persoon, person, vrouw

Automatisch gegenereerde beschrijving

Op zondag 31 december 2023 om 9.30 u. werd de St. Antoniuskerk in Breedeweg aan de eredienst onttrokken. Dat is gebeurd door aan het eind van de viering de monstrans met het Allerheiligste, het evangelieboek, de relieken en de paaskaars de kerk uit te dragen. Ook is de Godslamp gedoofd. Voor velen was dit een emotioneel moment. Ook het moment waarbij er nog even stil werd gestaan bij het plotseling overlijden van koster Pierre Ronden riep emoties op. Ter nagedachtenis aan hem lag er een bos bloemen op een stoel bij de bel die hij altijd luidde als de voorganger binnenkwam.

Pastoor Aloys van Velthoven, diaken Peter Pot, pastoraal werkster Joke Huisintveld en pater Kees Bruin gingen voor in de viering. Yvonne Jacobs, Ineke Gorter, Marijke Thijssen en Ineke Gorter hebben samen stil gestaan bij de bijna 90-jarige geschiedenis. Historicus Sjef Schmiermann en kerkarchivaris Teun van Grinsven hadden hiervoor de nodige informatie aangeleverd. Deze eucharistieviering werd met passende liederen en muziekstukken waardig begeleid door het kerkkoor Horst Sion Breedeweg, het seniorenkoor De Sleutelbloemen en Fanfare Jubilate Deo. Al met al waren hierbij ruim 300 mensen aanwezig.

Het kerkhof in Breedeweg blijft beschikbaar als begraafplaats van de parochie. Ook blijft er een Mariakapel.

Het pastoraal team zal óók in de toekomst klaar staan voor de parochianen in Breedeweg. Tevens hopen het parochiebestuur en het pastoraal team, dat velen de weg zullen vinden naar de Cosmas en Damianuskerk. Samen in vrede verder!

Afbeelding met persoon, Rooms-katholieke klerikale kledij, kleding, geestelijke

Automatisch gegenereerde beschrijving

Aan het einde van de viering werd tevens, met pijn in het hart, afscheid genomen van pater Kees Bruin. Sinds 2010 ging hij, tot grote tevredenheid, vaak voor in de St. Antoniuskerk. Als blijk van dank kreeg hij veel cadeaus overhandigd: een schilderij van de kerk, een icoon en een beeldje en afbeelding van de heilige Antonius.

Verkoop

Op zaterdag 20 januari wordt in de St. Antoniuskerk tussen 10.00 en 13.00 uur een verkoop van voorwerpen georganiseerd, speciaal voor parochianen. Het gaat om voorwerpen die geen kunsthistorische waarde hebben en die niet elders in de parochie gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld: stoelen, tafels, bureau, potten, lampen, iconen, schilderijen.

 

In memoriam Pierre Ronden

Pierre Ronden, onze trouwe en dienstbare koster van de St. Antoniuskerk in Breedeweg, is erg onverwacht overleden. Sinds de nacht van 30 november op 1 december was hij vermist. Een paar dagen later werd zijn lichaam gevonden. Maandag 11 december 2023 om 10.30 uur was zijn uitvaartdienst in de St. Antoniuskerk. Daarin kwam tot uiting hoeveel hij betekent. Niet alleen voor onze parochie, maar voor de hele gemeenschap in Breedeweg.

Pierre was 8 jaar koster in de St. Antoniuskerk. Wij herinneren hem ons als een man, die erg behulpzaam was. Als er iets moest gebeuren, dacht hij altijd mee. En voordat je het wist, was het geregeld. Hij heeft veel opgeknapt in de kerk en de pastorie, dat vond hij mooi om te doen. Hij was altijd aan het denken en overleggen, hoe hij dingen in de pastorie en de kerk kon verbeteren.

Pierre had veel humor, hij hield van een grapje. Ook had hij een uitgesproken mening over allerlei zaken, een mening, die hij meestal niet voor zich hield. Hij genoot van de akoestiek in de kerk. En hij liet menigeen daarvan meegenieten door er een mooi muziekstuk af te spelen.

Onze gedachten gaan uit naar zijn nabestaanden, zijn vrouw Ayten, kinderen, kleinkinderen en verdere familie. Wij bidden voor hen. Dat zij in de komende tijd een weg mogen vinden om met het verlies van Pierre om te kunnen gaan.
Voor Pierre bidden wij, dat hij rust en vrede mag vinden bij de Heer, onze God.

Namens het parochiebestuur en pastoraal team,

Aloys van Velthoven, pastoor

 

Noodfonds ingesteld

De parochie heeft samen met de PKN-gemeente in Groesbeek en de wethouder sociale zaken van de gemeente Berg en Dal het initiatief genomen tot een ‘Noodfonds’, met name in verband met de hogere energielasten en inflatie.

Dit Noodfonds is bedoeld om mensen te steunen, die voor de bestaande regelingen niet in aanmerking komen of daar niet genoeg aan hebben.

De kerken hebben zelf geen taak in het beoordelen van de aanvragen. De aanvragen komen binnen via hulpverleners die toetsen of en wanneer iemand voor het Noodfonds in aanmerking komt. Het gaat om aanvragen van medeburgers in de gemeente Berg en Dal.

Daarvoor is een bankrekening ingericht waaraan men kan doneren. Om te beginnen stort de gemeente Berg en Dal daarin 10.000 euro, en wij roepen iedereen, die daarvoor de middelen heeft en daartoe bereid is, op, om hieraan bij te dragen.

Deze rekening is alleen bedoeld voor het Noodfonds en zal worden beheerd door de penningmeester van onze parochie. Dat betekent niet anders dan het bijhouden van de inkomsten en het uitbetalen aan hen die naar het Noodfonds zijn verwezen. De rekening kan nooit negatief worden, maar bij een naderend tekort wordt overlegd met de wethouder.

Het rekeningnummer en adres: NL49 INGB 0000995231 t.n.v. Noodfonds RK kerkbestuur HH Cosmas en Damianus.

Nieuws uit de parochie

Nieuws vanuit parochie

Nieuws vanuit parochie

Het nieuws vanuit de parochie.

Nieuws vanuit bestuur en team

Nieuws vanuit bestuur en team

Al het nieuws vanuit het bestuur en het team. 

Nieuws uit Dekenaat, Bisdom, Wereldkerk

Nieuws uit Dekenaat, Bisdom, Wereldkerk

Lees hier de woorden ter bemoediging.