Van harte welkom op de website van onze parochie!

Wilt u een pastor spreken? Klik dan hier. Klik hier voor contact met het parochiesecretariaat.

 

Gebouwenplan

De Cosmas en Damianus parochie van Groesbeek wil een levendige parochie blijven, die met enthousiasme de blijde boodschap van Jezus Christus uitdraagt. Daarvoor is een gezonde financiële basis nodig. Aangezien die financiële basis de afgelopen jaren flink is verzwakt, is het nodig om fors te bezuinigen.

Daarom heeft het parochiebestuur besloten om de Sint-Antoniuskerk in Breedeweg per 1 januari 2024 aan de eredienst te onttrekken. Daarnaast wordt het verenigingsgebouw De Sleutel verkocht.

Uitgebreidere informatie is te vinden in het gebouwenplan, dat op de website van de parochie staat: www.parochiegroesbeek.nl Dit plan is op 8 november gepresenteerd aan de parochianen. Tijdens deze presentatie zijn de parochianen uitgenodigd om ideeën aan te dragen ten aanzien van de voortzetting van het gelovig leven.

Dinsdagavond 8 november heeft het parochiebestuur het gebouwenplan gepresenteerd. Deze en de presentatie vindt u hieronder. Wij horen graag uw ideeën en tips. Die kunt u doorgeven via het contactformulier.

www.parochiegroesbeek.nl/uploads/files/gebouwenplanCDextern0210202.pdf
www.parochiegroesbeek.nl/uploads/files/Gebouwenplan.pdf

 

Diakenwijding van pastor Peter Pot

Op zaterdag 5 november 2022 is Peter Pot in de Sint-Janskathedraal door bisschop Gerard de Korte tot diaken gewijd. Het was een mooie viering waarbij vele parochianen aanwezig waren. Peter kreeg van het bisdom een receptie aangeboden, die druk werd bezocht.

De eucharistieviering in de St. Janskathedraal waarin Peter tot diaken is gewijd, is hier te zien: https://www.youtube.com/watch?v=EdqjgTRIUdQ

Foto: Wim Koopman

Zondag 6 november was voor Peter de eerste viering als diaken in de Cosmas en Damianuskerk. Het hele pastorale team en Kees Bruin gingen voor.

Foto: Dick Winkel

Het parochiebestuur wil pastor Peter Pot ook graag een stola als cadeau aanbieden in verband met zijn diakenwijding. Wilt u hieraan bijdragen?

Dat kan door een bedrag over te maken op: NL49INGB0000995231 t.n.v. RK Kerkbestuur H.H. Cosmas en Damianus, onder vermelding: ‘cadeau Peter’.

U kunt uw bijdrage ook in een envelop naar het pastoraal centrum brengen.

Alvast hartelijk dank, mede namens Peter!

 

Tijdens de jubileumviering is Aloys van Veldhoven geïnstalleerd als pastoor van onze parochie! Ook is het boek "Honderd jaar Cosmas en Damianuskerk 1922-2022" gepresenteerd. Dit boek kunt u voor €10,- kopen in de pastorie of bij DHD-drukkerij in Groesbeek.

Foto: Piet Spanjers

 

 

Nieuws uit de parochie

Nieuws vanuit parochie

Nieuws vanuit parochie

Het nieuws vanuit de parochie.

Nieuws vanuit bestuur en team

Nieuws vanuit bestuur en team

Al het nieuws vanuit het bestuur en het team. 

Nieuws uit Dekenaat, Bisdom, Wereldkerk

Nieuws uit Dekenaat, Bisdom, Wereldkerk

Lees hier de woorden ter bemoediging.