Van harte welkom!

Samen op weg naar het feest van Kerstmis met de ‘online Adventskalender’. Want hoe dan ook, ook dit jaar mogen we de geboorte van Jezus met blijdschap vieren, Gods liefdesaanbod aan ons. Elke dag is er een luikje om te openen. Alleen zult u er geen chocolaatje vinden maar een opdracht of tekst die ons meeneemt naar het Kerstfeest. De meeste opdrachten zijn voor kinderen, vaak samen met hun ouders.

 

Missie

Het is onze missie om de blijde boodschap (het evangelie) van Jezus Christus over te brengen tot welzijn en geluk van ieder mens en de hele gemeenschap van Groesbeek. Het gaat daarbij om de boodschap van liefde tot God, naastenliefde, vertrouwen, vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Wij doen dit vanuit de rooms-katholieke traditie en mede geïnspireerd door heiligen, zoals Cosmas en Damianus.

Wij willen een gastvrije en open parochie zijn, die midden in de samenleving staat en haar ogen open heeft voor de noden en problematiek van deze tijd.

 

Visie

Die missie geven wij gestalte door samen te vieren, te leren, te dienen en gemeenschap te zijn.

Vieren doen we in eucharistievieringen, woord- en communievieringen en gebedsdiensten.

Leren doen we door de verhalen uit de bijbel te vertellen en uit te leggen aan kinderen, jongeren en volwassenen.

Dienen doen we door huisbezoek, ziekenbezoek, verzorgen van uitvaartdiensten, ondersteuning van arme mensen dichtbij en veraf, liefde voor al wat geschapen is.

Gemeenschap zijn doen we door een gastvrije parochie te zijn, aandacht te hebben voor elkaar en door het stimuleren van de vrijwillige inzet van ieders talenten.

Wilt u een pastor spreken? Klik dan hier. Klik hier voor contact met het parochiesecretariaat.

Nieuws uit de parochie

Corona

Corona

Het laatste nieuws over de Corona regels in de kerk. 

Nieuws vanuit parochie

Nieuws vanuit parochie

Het nieuws vanuit de parochie.

Nieuws vanuit bestuur en team

Nieuws vanuit bestuur en team

Al het nieuws vanuit het bestuur en het team.